Eğitim Modeli

Günhan eğitim modelimizle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim sonunda; kültürlü, bilgili ve bilgiyi kullanabilen, Türk Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen amaçlara ulaşmış, yüksek öğrenime ve hayata hazırlayıcı tüm BİLGİ – BECERİ – TUTUM ve DAVRANIŞLARI kazanmış, sosyal insan olmanın gerektirdiği tüm alışkanlıkları DAVRANIŞ haline getirmiş, insan, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, demokrasiye inanmış, Atatürkçülüğü içselleştirmiş, yetenek ve ilgisi doğrultusunda yöneldiği alanda bilimsel araştırma yapabilen, bilimsel düşünebilen, akademik benliği gelişmiş, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilen, yabancı dilleri çok iyi seviyede kullanabilen, spor ve güzel sanatların bir dalıyla üst düzeyde ilgilenen bireyler yetiştiriyoruz.