Etkinlikler

Ortaokul Teknoloji Bağımlılığı Semineri

Tüm ortaokul ve lise öğrencilerimize “Teknoloji Bağımlılığı” konulu seminer verilmiştir. 09.10.2018 tarihinde ortaokul öğrencilerine, 23.10.2018 tarihinde de lise öğrencilerimize yapılan bu semineri Bilişim Teknolojileri

Öğretmenimiz Salih ÇOBANİ vermiştir. Seminerde; bağımlılığın nedenleri, teknoloji kullanımının bağımlılığa dönüşmemesi için nelere dikkat edilmesi
gerektiği ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak için neler yapılabileceği gibi konular üzerinde durulmuştur.