Bale Odası

Klasik balenin temelinde, kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu bakımdan bale, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır.

Erken yaşta başlanılması tavsiye edilen balenin çocuklar üzerinde bedensel ve ruhsal birçok bakımdan faydası vardır. Zamanla elde edilen başarılar ve gösterilen olumlu tepkiler çocuğun yapmış olduğu dansa olan sevgisini ve ilgisini daha da arttıracaktır.

Okulumuzda her cuma uzman eğitmenlerimiz eşliğinde ilkokul öğrencilerimize bale ve modern dans eğitimi verilmektedir.