Eğitim – Öğretim ve Destek Birimleri

YABANCI DİL BÖLÜMÜ

İngilizce ve Almanca öğretmenlerinden oluşan ve bölüm başkanı bulunan, bilgisayar programları ve internet bağlantılarıyla donatılmış bir bölümdür. Yabancı dil eğitimi ana sınıflarında başlar ve lise bitinceye kadar yoğunlaşarak devam eder.

Yabancı dil öğrenme hedefimiz, tüm ilköğretim ve orta öğretimini okulumuzda tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında İngilizce’yi çok iyi seviyede öğrenmiş, uluslararası sınavlarda sertifika almış Almanca’ya çok iyi bir temel atmış olmalarını sağlamaktır.

Bu amaçlarla; sınıflara göre Yabancı Dil Saatleri :

SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLER BÖLÜMÜ

Bu bölümde görevli başkan ve görevli öğretmenler ve usta öğreticiler çocukları yetenekleri doğrultusunda eğitirler. Tiyatro, münazara, panel, şiir dinletisi, müzik etkinlikleri, resim ve plastik sanatlar, özel gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler bu bölüm tarafından yürütülür. Eğitici kollar bölüm başkanlığınca koordine edilir. Alt komitelerle tüm ders dışı etkinlikler planlanır. Bayram törenleri, geziler, incelemeler, yıllık hazırlama, gazete, dergi v.b. çalışmalar.

Spor eğitim hedefimiz, sporu yaşam felsefesi kabul eden bireyler yetiştirmektir. Katılmama isteği ve spor giysisi bulundurmama, yaptırım olan bir davranış kabul edilir. Derse katılmamanın tek gerekçesi rahatsızlıktır. Buna, okul sağlık birimi sorumlusu karar verir. Hasta öğrenci revirde gözetim altında tutulur.

Özellikle popüler bireysel sporlar kişisel özgüvenin ve bedensel gelişimin lokomotifi, satranç bireysel zihin gelişiminin anahtarı, takım oyunları yardımlaşma ve paylaşmanın ön şartı kabul edilir.

Öğrencilerin bedensel gelişimi ile muhtemel bedensel bozuklukları (olumsuz kilo ve boy) takip edilir.

AKADEMİK BİRİMLER

MATEMATİK ZÜMRESİ

Tüm matematik öğretmenleri zümrenin doğal üyesidir. Zümre başkanı okulun matematik öğrenme düzeyi sorumlusudur. Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünün en üst düzeye çıkarılması esastır. Öğrenciler zümre tarafından TÜBİTAK yarışmalarına hazırlanırlar.

FEN BİLİMLERİ ZÜMRESİ

Tüm fen bilimleri öğretmenleri zümrenin doğal üyesidir. Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji bilim dallarında öğrencilerin temel kavram ve ilkelerle düşünme gücünü artırmak, bilimselliğin , akılcılığın akademik yapının çocuklarda yerleştirilmesinin esas alındığı bir yapılanma mevcuttur. Öğrenciler zümre tarafından TÜBİTAK yarışmalarına hazırlanırlar.

SOSYAL BİLİMLER ZÜMRESİ

Tüm sosyal bilimler öğretmenleri zümrenin doğal üyesidir, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnsan Hakları, Vatandaşlık, Hukuk, Psikoloji, Felsefe, Mantık ve Sosyoloji derslerinin ele alındığı, Temel kavram ve ilkelerle düşünme gücünü artırıcı bir yol izlenir.

TÜRKÇE ZÜMRESİ

Tüm Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri zümrenin doğal üyesidir. Türk Dili ve Edebiyatı’nın doğru ve en üst seviyede kavranarak, Türkçe’ yi kullanma gücünün artırılması esas alınmıştır. Düşünce, fikir ve çözümlerinin akıcı, saf düzgün ifadelerle dile getirilmesi en mükemmel biçimde kazandırılır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ

Birimde görevli, psikiyatrist, psikolog ve rehber öğretmen vardır.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisinin, amacı, öğrencilerin karsılaşabilecekleri, duygusal ve akademik sorunları yine kendilerinin çözebilmelerine yardımcı olmaktır. Oluşturulacak güven ortamında öğrencilerin kendi sorunlarının bilincine varmaları ve çözüm yollarını geliştirmelerini sağlamaktır. Psikolojik yardım, meslek tanıma ve yönlendirme, yüksek öğrenim tercih ve yönlendirmeler, ÖSS sistemlerinin tanıtımı bu birimin işlevlerindendir. Rehberlik servisinde temel ilke GİZLİLİKTİR.

Rehberlik hizmetleri bireysel ve grup olarak uygulanmaktadır.

Öğrenci hakkında toplanan özel bilgiler dışında tüm bilgiler bilgisayar ortamında toplanarak ve değerlendirilerek öğrenci her an ve her yönüyle izlenmektedir.

Rehberlik hizmetleri koordinatör rehber öğretmen ve sınıf öğretmenliği işbirliği içinde yürütülmektedir.

Öğrenciler, bireysel görüşme isteklerini PDR uzmanına bildirerek randevu alırlar. PDR uzmanı gerekli gördüğü zamana bireysel görüşme randevusu verir. Öğrencinin dersten alınması gerekiyorsa Müdür Baş yardımcısına haber verir. Müdür Başyardımcısı ilgili öğrenciye o ders için (dersten önce) izin kağıdı yazarak yoklama fişine iliştirir. Grup görüşmesine PDR uzmanı karar verir.

Öğrencilere rehber bilgisayar programları adı altında;

 • Kişilik Meslek Envanteri,
 • Verimli Çalışma ve Öğrenme Ölçeği,
 • Öğrenci ders çalışma programı,
 • Üniversite tercih programları uygulanarak başarılarının artırılması ve sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi sağlanmaktadır,
 • Rehberlik servisinin işlevlerinden birisi de sosyal ve güncel konularda öğrencilerin bilinç ve becerilerinin geliştirilerek tartışma grupları düzenlemektir.

Tartışma konularına bazı örnekler;

 • Stresle baş etme yolları,
 • Sınav kaygılarıyla baş etme yolları,
 • Sosyal ilişki ve iletişim becerileri,
 • Duygu, düşünceleri yapılandırma ve denetleme yöntemleri,
 • Alkol ve madde bağımlılığı,
 • Öğrenci gruplarının ilgilerine göre diğer konular.

Hafta içi mesai saatlerinde Rehberlik Birimi ile görüşme durumu uygun olmayan veliler için, her ayın bir cumartesi günü hizmet verilir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen veliler, bir hafta önceden randevu alırlar. Bu hizmet iş ve etkinlikler takviminde REHBERLİK HİZMETİ olarak belirtilmiştir.

SBS – YGS – LYS BİRİMİ

 • Lise öğrencilerinin sınav pratiklerini artırıcı çalışmalar yapar.
 • Sınav soru tekniklerini kavratmak amacıyla yorumlama, anlama, hızlı okuma çalışmaları yapar.
 • Dershaneye devam eden öğrencilerin performanslarını takip eder.
 • Dershanelerle iş birliği yaparak yardıma ihtiyacı olan öğrencileri tespit ederek gerekli önlemleri alır.
 • SBS- YGS – LYS soru bankası oluşturur.
 • Yapılan her SBS- YGS – LYS denemeleri sonunda toplantılar analizler yaparak, öğrencilerin eksik, zayıf ve tam algılanmamış konu eksiklerini tamamlar.

SBS-ÖSS biriminde zümreleri tarafından belirlenmiş birer Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu ve İngilizce Öğretmeni ile birlikte ÖDM uzmanı görev yapar.

Başkanlığını birimce seçilen bir öğretmen yürütür.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

 • Sınıf öğretmenliği dinamik bir yapıdadır.
 • Sınıf öğretmeni sınıfının her şeyidir.
 • Sınıfındaki öğrencilerin, psikolojik, fizyolojik akademik gelişimlerini yakından izler.
 • Gelişmeleri rehberlik ve BİÖDEM ile birlikte ilgili yerlere işler (Öğrenci gelişim dosyası, rehberlik bilgisayar programı). Ders öğretmenleri psikolojik olumsuzlukları sınıf öğretmenine iletir. Önlem alınmasını sağlar ve izler. Ders öğretmeni davranış bozukluğu olduğunu düşündüğü konularda veliye görüş bildirmez.
 • Tam öğrenme sisteminde öğrencilerinin çalışma programını izler. Çalışma programını telefonla izlediği gibi gerekli gördüğü öğrencileri evinde ziyaret eder.
 • Sınıfının başarılarını ön plana çıkarır.
 • Veli toplantılarına katılır.
 • Sınıf öğretmenleri her öğrenci için GÖZLEM ve GÖRÜŞME FORMU tutar.

BİLGİ İŞLEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ BİRİMİ (BİÖDEM)

AMAÇ:

 TAM ÖĞRENME ” yi gerçekleştirerek, öğrencilerin, sınıflarındaki öğretim programlarının temel amaçlarını yakalamalarına yardımcı olur.

 • Öğretim programlarındaki temel davranışları kazandırmak.
 • Tüm öğrencilerin %60 başarı üzerinde yer almalarına yardımcı olmak.
 • Öğrenmeyi etkileyen (olumlu/olumsuz) etkenleri tespit ederek ilgili birimlere rapor etmek.