Davranış İzleme Programı

DAVRANIŞ İZLEME PROGRAMI YÖNERGESİ

  • İlköğretim 1.kademe (1.2.3.sınıflar) için kurallar, öğretmenlerce özendirme yöntemi ile sürekli (her ortamda) kontrol edilerek davranış haline gelmesi sağlanır.
  • İlköğretim 1.kademe (4.5.sınıflar) için kurallar sınıf öğretmenince oyun yöntemi ile verilir ve tüm öğretmenlerce özendirme ile sürekli kontrol edilerek davranış haline gelmesi sağlanır. (Uyarı belgesi verilmez.)
  • İlköğretim sınıflarında, (6.7.8.sınıflar) Öğrencilerin olumsuz davranışları ve uygulanacak yaptırımlar, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 108, 109, 110, 111. maddeleri esas alınarak uygulanır.
  • İlköğretim 2. kademe (6.7.8.sınıflar) ile lise sınıflarında kurallar sınıf öğretmenince okunur, yaptırımlar belirtilir ve tüm öğretmenlerce izlenir, uygulanır.
  • Uygulayacağımız tekniklerin amacı, istenilmeyen davranışlar karşısında öğrenciye anlaşma sağlayıp kurallara uymasına yardımcı olmaktır. Dış disiplin değil İç disiplin sağlamaktır. Sınıf içinde veya dışında görülen istenmedik davranışlar karşısında sözleşme yoluyla çocuğa sorumluluk yüklemek hedeflenmektedir.
  • Ayrıca öğretmenler üstün ve örnek davranış gösteren öğrencilere övgü belgesi verebilir. Beş adet “Övgü Belgesi” alan öğrenciye okul müdürü tarafından “Onur Belgesi” verilir. Onur Belgesi vermek için dönem sonu beklenmez.

Onur Belgesi alanlar, rehberlik servisi tarafından AYIN ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ için Onur kuruluna bildirilir.